Heureka.sk - nákupný radca


Poradňa LCD monitory

Slovník výrazov

V nasledujúcom poradcovi Vám priblížime základne rozdelenie a pojmy v oblasti LCD monitoroch. 
 

ANALOG

Klasické pripojenie LCD displeja VGA káblom. Grafická karta musí prevádzať digitálny obraz na analógový a LCD displej tak z analógového signálu opäť vytvára obraz digitálny. Prevodom (v tomto prípade dokonca dvojitým) môže dôjsť k určitým stratám kvality signálu. Kvalita výsledného obrazu potom záleží na grafickej karte.

 

AUDIO

Táto skratka znamená, že v monitore sú vstavané stereo reproduktory.

 

DOBA ODOZVY (Respondent Time)

Udáva dobu zotrvačnosti bodov pri prekresľovaní obrazu v milisekundách. Odozva má dve časti rise/fall, väčšinou sa uvádza súčet týchto hodnôt. LCD monitory poslednej generácie majú odozvu už okolo 8 ms. Venujte tomuto parametru preto pozornosť, čím je tento parameter menší, tým je dynamika zobrazovaného objektu lepšia. Z toho vyplýva, že pokiaľ chcete predsa len občas monitor používať na prehrávanie videa a hier, musíte zvoliť model s čo najmenšou časovou odozvou, vyhnete sa tak nepríjemnému "rozmazávaniu", prípadne priamo "strácaniu" rýchlo sa pohybujúcich objektov v obraze.

 

 

D-SUB

Analógový vstup videosignálu. Grafická karta musí prevádzať digitálny obraz na analógový a LCD displej potom z analógového signálu opäť vytvára obraz digitálny. Prevodom (v tomto prípade dokonca dvojitým) môže dôjsť k určitým stratám kvality signálu. Kvalita výsledného obrazu potom záleží na grafickej karte.

 

DVI (Digital Visual Interface, DVI-I, DVI-D)

Je skratka pre digitálne rozhranie, ktoré sa využíva predovšetkým k pripojeniu LCD displejov. Pri klasickom pripojení LCD displeja VGA káblom musí grafická karta prevádzať digitálny obraz na analógový a LCD displej potom z analógového signálu opäť vytvára obraz digitálny. Kvalita výsledného obrazu potom záleží na grafickej karte. V prípade DVI odpadá tento dvojitý prevod, a grafická karta tak posiela do LCD displeja priamo digitálny obraz. Grafická karta musí byť vybavená týmto výstupom. Používajú sa dve varianty: DVI-D lze pripojiť iba ku grafickej karte s digitálnym výstupom; DVI-I je univerzálne pripojenie a je možné pomocou redukcie pripojiť i k "normálnej" grafickej karte s analógovým výstupom.

 

Čo je to DVI ?  

Jedná sa o skratku Digital Video Interface, teda o rozhranie umožňujúce pripojenie zobrazovacieho adaptéra. Existuje niekoľko typov, napríklad DVI-A, DVI-D a DVI-I, medzi najpoužívanejšie však patria posledné dva. Primárny rozdiel medzi 24 pinovým DVI-D a 29 pinovým DVI-I konektorom je v možnosti pripojenie bežného analógového monitora. Konektor DVI-I má totiž na sebe naviac štyri piny umožňujúce cez špeciálnu redukciu pripojenia 15 pinového D-Sub káblu. Vďaka tomu máte možnosť použiť staršie typy monitorov. Ak je však grafická karta vybavená DVI-D konektorom, nie je tu možné analógový monitor pripojiť. 

 

EMISIA

CRT monitory vytvárajú elektrické, magnetické a dokonca i rádioaktívne žiarenie z dôvodu použitia vysokonapäťových prvkov potrebných na prevádzku CRT technológie. K dosiahnutiu prijateľných hodnôt definovaných stále prísnejšími normami Švédskej zamestnaneckej konfederácie (TCO) je treba CRT monitory vybavovať špeciálnou elektronikou. K prevádzke LCD monitorov nie je vysoké napätie nutné, monitory sú v podstate bez emisných žiarení. Menšia veľkosť LCD monitorov znamená taktiež ľahšie zakomponovanie krytu proti žiareniu do vlastného designu monitora a nižšie náklady oproti krytovániu CRT. Mimo nižšej emisie je obraz LCD taktiež menej rušený externým žiarením alebo napr. GSM signálom než CRT monitory. Magnetické pole generované napr. blízkosťou reproduktora, mobilného telefónu alebo elektrického vetráka spôsobuje veľké problémy s čistotou obrazu CRT, zatiaľ čo LCD zostávajú rušením neovplyvnené.

 

 

JAS

Udáva svietivosť zobrazovaných bodov. Udáva sa v [cd/m2]. Platí, že čím vyššia je hodnota tohoto parametra, tým lepšie. Dnes sa bežné hodnoty pohybujú okolo 300 cd/m2.

 

KONTRAST

Udáva kontrastnú hodnotu zobrazovaných bodov. Udáva sa v pomere napr [500:1]. Platí, že čím vyššia je hodnota tohoto parametra, tým lepšie.

 

ODRÁŽAVOSŤ a OSLNIVOSŤ

Taktiež materiál, z ktorého je vyrobená predná strana obrazovky CRT a LCD monitorov, je značne rozdielny. U CRT monitorov je to sklo a obvykle sa na jeho úpravu používa metóda znižujúca odrážavosť. U LCD sú použité plasty, ktoré vyžadujú omnoho ľahšiu protiodrážavú úpravu. Protiodrážavé úpravy CRT monitorov preto viac znižujú kvalitu obrazu - znížená odrážavosť vždy spôsobuje menej ostrý obraz.

 

PIXEL

Pixel je najmenším stavebným kameňom bitmapovej grafiky a má určitú farbu. Každý pixel sa skladá z troch subpixelov (zložka RGB). Výsledný obraz je ako mozaika poskladaná z takých farebných bodov - pixelov.

 

VADNÝ PIXEL (Death Pixel)

Výroba LCD (TFT) displejov je veľmi náročná, pričom nie je vždy možné dosiahnuť absolútnu dokonalosť tzn. vyrobiť LCD displej, ktorý by nemal jediný vadný pixel. Monitory sú vyrábané podľa normy ISO, ktorá špecifikuje počet prípustných vadných pixelov (každý pixel má 3 subpixely RGB). 

 

Spravidla platí nasledujúce: Je povolené maximálne 0,0005% vadných bodov (čierny alebo stále svietiaci bielo), napr. maximálne 4 body pri rozlíšení 1024x768; žiadny však v centre obrazu. Povolené vady farebných bodov - (jeden svetelný bod = subpixel červená/zelená/modrá vedľa seba) v prípade obrazoviek, u ktorých množstvo nepresahuje 6 bodiek, ale pripúšťa sa nanajvýš jeden vadný svetelný bod v centrálnom pásme obrazovky (50 % pracovnej plochy). Výskyt vadných bodov v menšom ako prípustnom počte nie je dôvodom k reklamácii. Výrobcovia napr. Philips, Samsung a ďalší poskytujú na niektoré svoje modely záruku 0 vadných pixelov tzv. "Zero Bright Dot". Philips poskytuje na svoje monitory rady B6 a P6 záruku "Perfect Panel" - ZÁRUKA NA NULOVÝ POČET VADNÝCH PIXELOV I SUBPIXELOV PO DOBU CELÝCH 3 ROKOV! Pokiaľ počas tejto doby objavíte na Vašom LCD displeji čo i len jediný vadný bod, servisné stredisko Vám panel zdarma opraví alebo vymení.

 

* Pre konkrétne značky výrobcov LCD monitorov, ich modely a normy stanovujúce maximálny počet vadných pixelov sa informujte na webových stránkach výrobcov LCD monitorov.

 

 

REPRO

Táto skratka znamená, že v monitore sú vstavané stereo reproduktory.

 

ROZLÍŠENIE

Je dané pevne počtom zobrazovacích bodov displeja. Pätnásť palcové monitory majú fyzické rozlíšenie 1024×768 bodov, čo je dnes štandard, ktorý by Vám mal vyhovovať. Dokonca drvivá väčšina webových stránok je dnes optimalizovaná na toto rozlíšenie. Pokiaľ sa Vám zdá, že XGA (1024×768) ponúka na ploche súčasne málo informácií, budete musieť siahnuť po LCD väčších rozmerov (napr. 17" displeje väčšinou mávajú rozlíšenie 1280×1024, u 20" LCD nájdete rozlíšenie i 1600×1200 bodov). Obecne platí, že čím vyššie je rozlíšenie, tým lepšie dokáže monitor zobrazovať.

 

SPOTREBA ENERGIE

Spotreba energie LCD monitoru je asi o 25% nižšia ako spotreba CRT s rovnakou veľkosťou obrazovky. To je v tejto dobe vysokých cien energie nezanedbateľná výhoda. Naviac je hodnota tepelnej energie generovaná LCD monitorom značne nižšia ako u CRT, čo znamená nižšiu záťaž pre klimatizáciu. Pokiaľ je monitor používaný so systémom podporujúcim neprerušiteľnou dodávkou energie (UPS), nižšia spotreba LCD monitora poskytuje dodatočné extra minúty k úschove dôležitých dát a umožňuje úspešne uzavrieť systém v prípade prerušenia dodávky energie. 

 

UHOL POHĽADU (uhol viditeľnosti)

Udáva, z akého uhlu je pozorovaný obraz ešte normálne viditeľný a nedochádza k výraznému skresleniu farieb. Popisuje sa uhol horizontálny a vertikálny. (Obecne platí čím vyššia hodnota, tým lepšie).

 

USB HUB

Rozbočovač, pomocou ktorého zvýšime počet zásuviek USB (Universal Serial Bus), ktoré slúži k jednoduchému prepojeniu medzi počítačom a rôznymi perifériami, ako napríklad myš, klávesnica, digitálne kamery, fotoaparáty, tlačiarne atď.

 

ŽIVOTNOSŤ

Starnutie obrazovky je vždy nevyhnutné, rovnako ako starnutie napr. brzdových doštičiek alebo pneumatík vášho auta. V oblasti monitorov sa meria životnosť produktu ako doba, akú trvá, než sa jas obrazovky dostane na polovicu pôvodnej hodnoty. CRT obrazovky starnú dvomi spôsobmi - na katóde elektrónového dela sa tvorí oxidačná vrstva, spôsobujúca nižší výkon a slabší paprsok; fosforová vrstva starne a stáva sa menej efektívnou pri premene energie elektrónov na svetlo. Doba, kedy CRT dosiahne polovičné hodnoty jasu, nastáva medzi 10 000 a 20 000 hodinami prevádzky, v závislosti na konštrukcii elektrónového dela. Jediný prvok starnutia na LCD monitore je systém podsvietenia, tvorený jednou alebo viac fluorescenčnými trubicami a prenosovým podklopom, ktorý zaručuje rovnomerné presvetlenie celého LCD. Bežná životnosť týchto trubíc než dôjde k zníženiu jasu na polovičnú hodnotu je 50 000 hodín.

 

 

Autor: EPICOM.sk

Porovnať lcd monitory